Guds generositet och den skrattande ikonen

Vår Skapare måste ha humor annars hade inte Chaplin, Rowan Atkinson och Hasse & Tage funnits. Även om de inte står i helgonens rad är de tveklöst Guds avbilder – ikoner – och då förstås också genom sin förmåga att få oss att skratta.

När vi har det riktigt roligt, som då vi tittar på Chaplins Diktatorn eller Moderna tider, för att inte tala om Atkinsons Bean: The Ultimate Disaster Movie eller själva på ett mer eller mindre framgångsrikt sätt skämtar, är det för att vi är Guds avbilder utrustade med humor. Denna gör livet mindre pretentiöst och är en gåva från vår enligt min mening långt ifrån gravallvarlige Skapare. Lika säkert som att den Evige är all skönhets och kärleks källa – med smaken av moget vin – är Gud glädjens källa. Det komiska hos ovan nämnda stjärnor och det skratt vi själva frivilligt eller ofrivilligt då och då lyckas framkalla är hälsosamt och visar att vår Skapare i sitt sammansatta väsen även har plats för ett stort mått av humor.

1. Chaplin
Chaplin och hans pojke. Fotograf okänd.

Gud är ingen tråkig Gud. Och när vi i Fader vår ber: ”…tillkomme  Ditt rike, såsom i himlen så ock på jorden” vågar jag påstå – och jag är över 18 år och därmed i min fulla rätt att göra så – att till allt det goda som genom denna bön tar plats på jorden också hör det komiska. Humorn är både en gåva och ett vapen och den som inte kan skratta åt sig själv, kan heller inte ta sig själv på allvar.

Men är då inte påståendet att Gud har humor hädiskt och fjärran ifrån det teologiskt rumsrena? Nej, tvärtom berikar detta bara reflektionen kring Gudsbilden och synen på oss själva och gör denna mer komplett och trovärdig. Vi är ju, även om vi ofta tar oss själva på väldigt stort allvar, ibland mycket komiska. Och förutom allt annat gott och för själen nyttigt som Gud har gett oss bör humorn och allt vi kan hänföra till kategorin det roliga ingå i vår självbild.

Människan på väg mot andlig mognad är i bästa fall inte bara den dygderika, som likt Sankt Göran med sitt spjut dödar ondskans drake, utan också den skrattande ikonen. Skrattet är inte bara befriande och stärkande, utan gynnar också den sanna ödmjukhet som förstår att inte alltid ta sig själv och egen tillkämpad förträfflighet på så stort allvar.

2. Ella Fitzgerald
Den unga Ella Fitzgerald, ett lite oskarpt, men mycket talande foto på denna klart lysande stjärna. Fotograf okänd.

Är Gud även musikalisk? Ja, självfallet. Annars hade inte Mozart, Bach och Ella Fitzgerald kunnat få ur sig all den instrumentala och vokala skönhet de har skänkt oss. För att inte tala om den underbart sjungande Alice Babs och formidabla ensemblen under Charlie Normans ledning som jag för lite sedan hade glädjen att lyssna på – en fantastisk tv-konsert återsänd med anledning av hennes bortgång (finns på SVT play fram till 9/3).

Gud är källan till allt detta, till musiken och konsten, som i likhet med humorn är så berikande. Dessa är ett utryck för Guds generositet och ingår bland mycket annat gott och meningsfullt i den okalkylerande kärlekens mysterium. Att tillsammans med Hasse & Tage Under dubbelgöken ha det riktigt skoj, eller hänföras av himmelsk musik, som Mozarts Ave verum corpus, Bachs Erbarme dich, mein Gott i Matteuspassionen eller Ella Fitzgeralds musikaliskt lekfulla och charmiga ever-greens, är lika roande och vackert som att möta vårens skönhet som vi snart på nytt ska göra och uppleva det kärleksfulla samspelet människor emellan – och nu tänker jag särskilt på den empati människor av god vilja visar de flyktingar som undan krig och förföljelse kommer till vårt land.

Den skrattande och sjungande ikonen avspeglar tveklöst något mycket viktigt i Guds väsen och avsikter med livet. Själen hos var och en av oss är unik och odödlig. I Himmelriket, det Nya paradiset, eller vad vi nu väljer att med olika bilder kalla det liv efter detta Jesus har inbjudit oss till, kommer allt det goda i denna världen fullbordas. Och väl där kommer vi bland de frälsta säkert också få återse ovan nämnda vänner och detta kommer att göra det eviga livet så mycket mer roande och berikande.

Mozarts Ave verum corpus: https://www.youtube.com/watch?v=HXjn6srhAlY

Bachs Erbarme dich, mein Gott: https://www.youtube.com/watch?v=0WLedpz9a40

Ella Fitzgeralds Pure Ella (1954) full album: https://www.youtube.com/watch?v=sjiNWZrQGZI

Helige Göran och draken: http://larsgerdmar.se/Helige-Goran-och-draken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *