Världen som ikon – apan i människan ett tankefel

Det fysiska, biologiska livet är i den troendes ögon ej blott och bart en naturnödvändighet. Enligt henne är skapelsen och materien i sig buren av det mirakulöst förtätade. Dess bländande skönhet och hisnande djup, alla dess underliga substanser och energikonstellationer, som oupphörligt sluter sig samman, modelleras och besjälas, som glödande framträder i form, färg och rörelse, fascinerar, fängslar.

1. Vatten, ljus och ksuggor, grönska i oräkneliga nyanser.
Sommarvärme, fågelsång, vatten, speglingar, himmel, ljus och skugga, dofter, glädje och grönska i oräkneliga nyanser… Foto: L. Gerdmar.

Naturens i animaliska och vegetabiliska skepnader skiftande arter, särpräglade individer och intelligenser, för att inte tala om människorna själva, med deras skilda personligheter, utseenden, temperament och karaktärsdrag, framstår som något helt magnifikt, storslaget. Hela detta verk andas en hemlighetsfull lyskraft. Laddat med allvar och insvept i gåtfull, dynamisk spänning, pekar det ständigt utöver sig självt, mot dess urbild.

2. Naturens precision - mirakulöst  vacker - den Eviges verk
Utstuderad skönhet och precision. Foto: L. Gerdmar

Materiens yttre skepnad, dess fulländade sensualism och oändliga mångfald av taktila och estetiska värdeskalor vittnar, i dess absoluta precision och självklara perfektion, om det högsta sköna och goda, om det för tanken svindlande, fördolda och oåtkomliga, det bortom tidens och begreppens kategorier absoluta Mysteriet. Denna materiens fullhet och briljans är ett verk av den Osynliges hand, en mäktig ikon, som avspelar rikedomen hos den Evige, frambringad av den Gud Jesus har lärt oss kalla vår Fader i himlen.

Enligt kristen uppfattning är allt det vi här möter förutbestämd skapelse, materialiserad nåd, förkroppsligad skönhet, godhet och ändamålsenlighet djupast sett framställt ur intet – ex nihilo – i kraft av Guds skaparande, genom en omnipotent kreativ akt som övergår allt förstånd.

Denna gudabenådade världsbild, där skapelsens mångfald – med människan i centrum – framstår som en levande ikon i ständig tillblivelse adresserad från Gud till mänskligheten är ett storartat uttryck för den oändliga rikedom av godhet, kraft, ljus och mening och olika slags värdeskalor som finns i djupen av Guds vishet, något vi alla mer eller mindre har erfarenhet av. Minnet av en lång promenad en sommardag när tiden står still och allt är obeskrivligt vackert, eller när vi ser ett foto av en vän eller anhörig som i vårt inre framkallar en levande bild av dennes ansikte, blick och leende delar vi. Och var och en av oss kunde nu lägga till mängder av sådana gudabenådade ögonblick i livet som – rätt förstått – bekräftar att världen är Guds ikon.

3. Rikedom och ljus
Överflödande rikedom och ljus. Foto: L. Gerdmar

Denna av Guds skapande energi genomsyrade världsbild – som i förlängningen inkluderar kulturen och det mänskliga projektet genom seklerna – står inte i motsats till den mer torftiga men hårdlanserade evolutionsläran. Som ensamstående världsbild betraktad saknar denna dock identitet och annan mening än att alla varelser av någon märklig anledning under en följd av många millioner år mer eller mindre utvecklas och anpassar sig för att överleva, vilket förstås är något i sig gott. Hur fisken i vattnet lyckas anpassa sig till torra land när den fortfarande är kvar i vattnet har jag dock aldrig begripit och inte heller hur vissa marklevande djur med tiden kan anpassas till luften, få vingar och börja flyga har jag – arme humanist och hönshjärna – dock heller aldrig förstått.

Helt klart är evolutionen fascinerande och en del av den naturlagsbundna metod Gud tagit i bruk vid sin skapelse. Men denna teori ger dock inte någon förklaring till existensen på ett djupare meningsfullt sätt. Och jag blev lätt illamående när jag häromdagen såg ett tv-program om evolutionen där man gång på gång talade om ”apan inom oss”.

4. Vår charmige vän chimpansen, alt. 2
Vår underbare vän chimpansen, säkert en av Guds favoriter bland sina skapelser. Tyvärr hade jag bara tillgång till en svart-vit bild. Foto: okänd

Att inskränka oss människor till att bara vara högre stående djur är ett allvarligt tankefel och skapar en både förenklad och banaliserad bild av vad en människa är. Att det finns en rad fysiologiska likheter mellan oss och djuren är charmerande och en del apor är ju extremt söta, skojiga och framför allt viga. Men låt för allt i världen apan få fortsätta vara fullt ut apa även om den evolutionärt griper tillbaka på någon tidigare varelse och människan fullt ut vara människa! Gud älskar och respekterar alla varelser han skapat för vad just de är. Alla har sitt egenvärde och är var och en ämnade att vara på sitt bestämda sätt. Trots vissa bestickande likheter på ett biologiskt plan och i beteende, inte sällan komiska – som när jag och apan skalar banan – råder det ur andlig och intellektuell synpunkt en existentiell avgrund mellan djuret och människan.

5. Kristus. Detalj ur Kristi förklaring 2 kopia
Jesus. Detalj ur Kristi förklaring (transfigurationen) den händelse då han visar sin gudomliga natur – den andliga natur Gud  genom sitt människoblivande  förenat med vår fysiska – den ikon som också  berättar om Guds essens och de gudomliga energierna. Foto: L. Gerdmar.

Enligt kristen verklighetsuppfattning är detta helt enligt Guds vilja. Som mänskliga gestalter och personligheter står vi långt ifrån djuret men nära Gud. Om detta ska en senare artikel med utgångspunkt från ikonen Kristi förklaring – transfigurationen – handla.

Skönhet och mening – om färger och ljus

För att vara säker på att få färger av bästa kvalitet köper jag dessa på Zecchi Belle Arti E Restauro i Florens där kolleger inom måleri och konservering från hela världen införskaffar sina konstnärsmaterial. Affären ligger i en gränd inte långt ifrån Santa Maria del Fiore, den stora katedralen med den vackra kupolen. På hyllorna som räcker ända upp till taket bakom försäljningsdisken står stora glasburkar i långa rader mer eller mindre fyllda med färger i mängder av kulörer. På burkarna står deras namn skrivna, ofta nästan lika vackra som pigmenten: Ockra Gialla Chiara, Terra Verde Antica, Bianco di Titano Rutilo, Sinopia et cetera. All denna färgrikedom är en fröjd för ögat. Och den minnesbild jag i det molntunga november nu framkallar på min själs hårddisk, vill jag dela med mig av då träd och blommande buskar nu nästan fällt alla sina blad, då det är råkallt, mörkt och inhumant!

1. Ateljébild. Färger från Zecchi bel Arti e Restauro i Florens och mårdhårspenslar. Foto Mattias Piltz
Färger från Zecchi. Foto: Mattias Piltz.

Färgerna som här säljs är desamma som användes av de stora mästarna under italiensk medeltid och renässans. Och för den som ännu inte fått glädjen att besöka Florens och sett målningarna där av Duccio, Cimabue, Giotto, Botticelli, Leonardo, Rafael med flera – i allt gudsbevis av svindlande skönhet – vill jag starkt rekommendera att åka dit!

Även om all den konst vi här möter är meningsfull och andligt upplyftande är det främst det senmedeltida måleriet, som i sin tur står nära måleritekniken inom klassisk ikonkonst, som särskilt intresserar mig i mitt arbete.

1
Ömhetens Gudsmoder (47 x 41 cm) snart färdig. Foto: Undertecknad.

Precis som inom ryskt ikonmåleri från 1300- till 1500-talet – som tidigare betraktats med styvmoderliga ögon men idag delvis anses stå på samma nivå som renässanskonsten – utgörs inom italienskt måleri på träpannå från samma tid den grundering som färgerna appliceras på av en s k kredering. I Ryssland består den av krita och lim, i Italien av gips. Och i båda fallen tillåts ljuset att passera mellan pigmentkornen i målningsskikten och studsa mot den vita grunden och de mikroskopiskt små färgpartiklarna som då får liv och intensitet.  Kulörerna och koloriten – färgstrålningen – i de noga sammansatta grundackorden i färgkompositionen bearbetas sedan med tunna färger och millioner fina penseldrag. Även dessa är genomsläppliga för ljuset och fördjupar färgklangerna och berikar dessa med ytterligare nyanser, vare sig det nu gäller lätta, skira och svagt skimrande färgskikt, eller mörka, dovt lysande och kraftfulla. Detta resulterar i sin tur i ett skiftande färgspel liknande naturens eget, som vi kan se detta i blommor och blad, orsakat av deras känslighet för ljusets växlande styrka vid skilda tider på dagen.

Italienarna har precis som ryssarna noga tillvaratagit denna möjlighet att arbeta in det naturliga ljuset i sina målningar och i mitt eget sätt att arbeta har jag dragit lärdom av detta sätt att måla. Det är den ljuvliga mångfalden av färgklanger och toner i samspel med befintligt ljus som gör beskrivna konstformer besläktade med musiken. Och för varje religiöst sinnad människa står det klart att Gud har låtit detta slags skönhet i både konst och natur utgöra en viktig och berikande del av livet, en källa till glädje och deltagande.

4.
Nästan fullbordad Gudsmodersikon (återkommer med foto av professionell fotograf när den är klar). Foto: Undertecknad.

När jag i novembermörkret nu gör mitt bästa för att måla i det dagsljus som under senaste veckor här i Skåne mest liknat skymningsljus, tröstar jag mig dock med, och så säkert andra målande kolleger i sina ateljéer, att färgerna så småningom kan uppfylla betraktaren med glädje. Den stora ikon som här visas – en närbildskomposition av Ömhetens Gudsmoder – har med endast fem möjliga effektiva arbetstimmar per dag denna tid på året tagit lång tid, men är nu äntligen snart klar.

Som Guds avbilder och s k Homo sapiens är vi alla var och en psykiskt och andligt begåvade. I likhet med sig själv har vår Fader i himlen – den oöverträffade Konstnären – gjort oss känsliga för skönhet och bland annat gett oss färgerna. Detta har han gjort för att han älskar oss, så att vi kan glädja oss åt dessa, såväl som åt musiken, teatern och litteraturen, inte minst nu i november!

P.S. Ännu saknas den vita glimten i ögonen som ger porträtten ytterligare liv och närvaro. Men, som sagt,  återkommer jag med nytt foto när allt är klart.

Ikonkonstens porträtt – koncentrerad realism och värdighet

Då vi betraktar ikonerna möts vi av strålande ansikten, av former, färger, linjer och ljus som kommer till oss på ett harmoniskt sätt. Kyrkans samlade erfarenhetsskatt blir påtagligt närvarande, vävs samman till en symbolisk symfoni. Dogmerna grönskar och blommar i klara färger, dränkta i påskens glädjerika ljus.

Ikonmåleriets estetik och bildspråk är rikt sammansatt, något som möjliggör att genom denna konst belysa en rad viktiga aspekter av den kristna verkligheten. Till ikonen hör ett specifikt historiemåleri, symbolik och realism, abstrakta former, kolorism och ljusmåleri och inte minst porträttmåleri, sammantaget en rad konstnärliga uttrycksmedel som i de skilda motiven på ett intressant dynamiskt sätt sinsemellan samspelar. I några artiklar ska jag nu och då i all korthet reflektera kring detta.

1 Johannes, helbild kopia 2
Den helige Johannes Teologen. Ikon målad av Lars Gerdmar. Foto: Bo Wiberg.

Porträttmåleriet

I centrum för ikonen står porträttet som både avbildar människans yttre gestalt och anletsdrag och hennes inre: den personliga själen-anden, även kallad Guds avbild. I Bibelns första kapitel kan vi läsa om hur Gud skapade människan till sin avbild – på grekiska eikón, ikon på svenska – såväl som till sin likhet. Ett större erkännande av vilka vi är och av mänsklig värdighet kan inte ges. (Och skapelse-berättelsens lyriskt andliga beskrivning av hur allt inklusive du och jag har kommit till står inte i motsatsförhållande till evolutionen, som Skaparen i outgrundlig vishet uppenbarligen valt som praktisk metod i sin kosmiska plan för alltings tillblivelse.) Med teologins ord: Gud är urbilden och människan avbilden.

Skillnaden mellan människans skapande väsen och Guds är omätlig. Ändå är vi Guds avbilder. Genom sin fria vilja och i kraft av sina fem sinnen, sin intelligens, känsla och fantasi tolkar och sammanfogar människan skapelsens och tillvarons mening i sitt inre. För att låna ett begrepp från filosofen Martin Buber står vi från vaggan till graven i Jag-Du-relation och denna relation kan vi i positiv mening ha med allt och alla. Om vi på detta sätt förstår oss själva vara Guds avbilder – ikoner – och Guds medskapare framstår i naturen, kulturen och det sociala projektet ett myller av mening och besvarad kärlek. (Den andliga avbilden av gudomligt liv inom oss kan dock ignoreras – men det skulle här föra alltför långt att gå närmare in på – bli en karikatyr av det vi djupast sett är och i värsta fall förvandlas till en vrångbild närd av egoism och ondska.)

2 Johannes, detalj

Med koncentrerad realism – som i bilden av den något åldrade evangelisten Johannes vi här ser – söker man i denna konst, vars motivkrets omfattar oräkneliga kompositioner, i porträttmåleriet gestalta denna vackert sammansatta bild av människan som Guds ikon och medskapare.

Med fokus på det mest uttrycksbärande bortser man ifrån ovidkommande detaljer. Och genom koncentrerad ansiktsteckning – även kallad stilisering – i samspel med varmt och påtagligt hudmåleri, görs personernas både yttre och inre på målningarna i fråga levande inför våra ögon.

3 Johannes, ansiktsdetalj

Ibland, som i här reproducerad ikon, kallas denne Johannes också för ”Teologen”, detta då hans evangelium rymmer underbara djup av andligt skarpsinne. Han är kärlekens apostel och ljusets teolog, här iklädd varmt mellanröd övermantel och vit undermantel som strålar och slår blixtar. Kroppsspråket är enkelt och monumentalt, anletsdragen obeslöjade, innerliga och eftertänksamma. Inspirerad av Vishetens ängel i pärlvitt, som har landat på hans axel – i denna ikon symbolisk representation för kunskapen från Gud – formulerar han sitt evangelium. Hans sista ord, över hundra år gammal, var enkla men förpliktande: älska varandra!

 

 

 

 

Den etiopiske ikonmålaren Tekeste Yibeyin

I jämförelse med andra bildkulturer är den etiopiska sakrala konsten på mur, trä och pergament starkt försummad. Detta är anmärkningsvärt inte bara med tanke på den enastående naivistiska och andliga skönhet denna konst kan uppvisa, utan också då den utgör en betydelsefull del av den afrikanska konsten och historien såväl som av världsarvet.

Under längre vistelser i Etiopien har jag fått tillfälle att bekanta mig med denna konst och har då också sökt efter samtida kolleger inom ikonmåleri. Ett vackert och för Etiopien typiskt ikonmåleri på träpannå fanns här på medeltiden och då inte minst under 1400- och 1500-talen. Men det mesta av det man idag möter utgörs av en mer förytligad och romantiserad stil som saknar det intressanta spel mellan färg och form som utmärker äldre tiders etiopiska ikonmåleri.

Av en händelse fick jag på besök i Addis Abeba 2011 dock tips från några konstnärsvänner om en utställning på det franska institutet (Alliance Ethio-Française) med ikoner av Tekeste Yibeyin. Mötet med Tekeste och hans måleri var glädjande och gjorde ett starkt intryck. Några dagar senare blev jag hembjuden till honom och hans familj och fick då tillfälle att se fler av hans ikoner och samtala om dessa och hans arbete.

2.
Ikonmålaren Tekeste Yibeyin i sin ateljé i Addis Abeba 2011. Foto: Lars Gerdmar

Han växte upp i staden Aksum i norra Etiopien och tillhör som mer än 30 millioner andra invånare i landet den ortodoxa kyrka som här grundades redan på 300-talet. Tekeste började som tioåring teckna och då med utgångspunkt ifrån de målningar han såg i kyrkorna. Av vem han lärde sig att måla glömde jag tyvärr att fråga. Men han utför sina verk i äggtemperateknik på träpannå på ett liknande sätt som inom andra former av ikonkonst. Och som inom dessa och flera andra konstarter använder han i stor utsträckning också jordfärger, d v s de många olika sorterna av ockra-, terra- och umbrafärger. Dessa framställs av lerjord och omfattar i sin rikedom på nyanser ett brett register av färgpigment från blekare beigegula och briljant lysande ljus- och mörkgula, till en rad olika bruna, röda och gröna pigment. Vissa blå, gröna och röda färger som förr i tiden ibland gjordes av ädelsten, ersätts idag av vackra syntetiskt framställda pigment.

12. Icon by Tekeste Yibeyin. Addis 2012. Photo Lars Gerdmar kopia
Diptyk: Guds moder Maria flankerad av ärkeänglarna Gabriel och Mikael, Jesu botar den lame, Jesus undervisar lärjungarna, Sankt Göran och draken, Korsfästelsen, Nedtagandet och Uppståndelsen, här skildrat i form av den scen då Kristus räddar Adam och Eva – symboliska representanter för mänskligheten – ur dödsriket. Foto: Lars Gerdmar

Hans stil är typiskt etiopisk – naivistiskt ömsint och färgstark – och påminner om landets medeltida ikonmåleri, men är samtidigt mycket personligt. Den djärva behandling av färg och form och då även hans lek med de färgytor som bildar bakgrund till scenerna är tilltalande, porträttmåleriet i samspel med bruket av linjer imponerande och modigt.

15.
Jesus undervisar lärjungarna och Sankt Göran och draken.

Jag begränsar mig här till att visa ett av hans verk, en diptyk med flera motiv som konstnärligt talar för sig själva. Förstås gör fotots färger i förhållande till originalet inte ikonen fullt ut rättvisa, men motsvarar ändå nöjaktigt koloriten i denna.

16
Korsfästelsen, Nedtagandet och Uppståndelsen.

Som företrädare för samtida etiopiskt ikonmåleri skapar Tekeste Yibeyin sina verk i spänningsfältet mellan tradition och innovation, ett sätt att arbeta som är utmärkande för all levande och autentisk ikonkonst. Hans ikonmåleri utgör en del av en urgammal tradition och av det etiopiska kulturarvet och är samtidigt personligt och nyskapande. Med ett fascinerande bildspråk gestaltar hans ikoner de bibliska händelserna och personerna sedda med en from och begåvad etiopiers ögon. Jag är mycket glad över att ha fått lära känna honom.