Franciskus – ekologins och fredens profet

Lovad vare du, min Herre, 
för vår syster, moder Jord,
 som föder oss och bär oss och framalstrar allehanda frukter
 och färgrika blomster och örter.

Våren är här! I Lund har nästan alla träd nu slagit ut och vad kan vara lämpligare då än att tala om Franciskus.

Den helige Franciskus av Assisi (1182-1226) är sedan 1200-talet ett av alla tiders mest älskade helgon och idag även aktuell då den nuvarande påven valt att ta dennes namn. Som nutida andlig ledare gjorde han detta för att i Franciskus fotspår peka på några av vår tids viktigaste frågor: fattigdomsbekämpningen,  fredsstiftandet och ekologin. Guds lille fattige, som Franciskus också brukar kallas, anses som ett av de mest Kristuslika helgonen och hans tidlösa budskap som en skapelsens präst och medeltida profetgestalt när det gäller såväl fattigdom och fred som ekologi är idag högaktuellt.

1. Ny vers. Franciskus helbild
Helige Franciskus. 34 x 28 cm. Ikon målad av Lars Gerdmar 2014. Foto: Undertecknad.

Jag hade själv 1985 förmånen att under några månader ha Assisi som bas för studier av medeltida italiensk konst och då också av den imponerande samling fresker av Giotto, Cimabue och Simone Martini som i Basilica di San Francesco inte minst skildrar Franciskus liv. Här hade jag också tillfälle att närmare bekanta mig med detta stora helgon och några år senare fick jag i uppdrag att måla en Franciskusikon. Jag valde att då utifrån några anekdoter ur hans liv ta fasta på Franciskus som fredsmäklare och den högst ekologiskt sinnade person han var.

I den ikon som här visas – densamma som nämnda, fast målad förra året och i den teknik jag senare utvecklade – ser vi honom avbildad bland kullar, träd och floder i Umbrien, det vackert böljande landskap i mellersta Italien där staden Assisi är belägen. Uppvaktad av allehanda fåglar, som han hyste särskild kärlek till, står han framför porten till den lilla San Damianokyrkan, där han fick kallelsen att restaurera Guds hus. Från det målade krucifixet i koret – en underbart vacker ikon som idag finns att se i Basilica di Santa Chiara – hörde han Kristus säga: Franciskus, sätt igång och återställ mitt hus, som faller i ruiner! Men det var inte bara detta förfallna lilla kapell Herren ville att han skulle ta itu med, utan den katolska kyrkan i stort.

2. Ny vers. detalj

Med en innerlighet som inte går att ta miste på ser vi hur Franciskus, efter att nyss ha talat till sina vänner fåglarna och fiskarna, i denna ikon tar sig an den fruktade vargen från Gubbio, som efter Franciskus stränga förmaningar gav upp sin blodtörst på människorna – ett av många tecken och under som är förknippade med honom.

I enlighet med Franciskus synnerligen personliga förhållande till naturens alla inbyggare och det radikala freds- och kärleksbudskap han och hans bröder predikade och levde i enlighet med, är grundstämningen i denna ikon präglad av pastoral vila. En sådan känsla av harmoni och förnöjsamhet inställer sig hos dem som med handen på hjärtat kan säga frid och allt gott!

Dessa hälsningsord – på latin: pax et bonum! – var för Franciskus och hans medvandrare långt ifrån tomma ord. Och vi kan se hur denna självuppoffrande godhet och värme strålar från hans ansikte, låter hans händer ömsint omsluta den leende bestens huvud. Franciskus är glad och tillfreds trots att han ingenting äger – eller snarare just därför. Han är gift med fru Fattigdom som låter hans inre blomma och med sin kärleksfulla närvaro har öppnat hans ögon för livets verkliga rikedomar.

3. Ny vers. detalj

Precis som Moder Teresa och hennes medsystrar långt senare tog sig an de döende spädbarnen på Calcuttas gator och alltjämt gör så på olika platser i världen, eller de som idag gör detsamma i svält- och krigsdrabbade områden och gentemot dagens båtflyktingar, kunde Franciskus, i den barmhärtige samaritens efterföljd, se den gudomliga rikedomen i de fattiga och utslagna och ta sig an dessa (Luk 10: 25-37). Ja, han kunde till och med se det latent heliga och goda i den mest skräckinjagande och förfallna brottsling. De våldsbenägna, utstötta, människorna såväl som de idag politiskt och religiöst förvirrade och hatiska, får i denna bild symboliseras av den varg som innan han genom helgonet mötte Guds godhet var en sådan skräck för samhället.

Hela Franciskus liv och den klosterorden han grundade, som snart fick stor spridning och än idag spelar en viktig roll på många platser i världen, utmärks av denna radikala, evangeliska fattigdom i Kristi efterföljelse där freds- och försoningsbudskapet är av stor betydelse.

Och Franciskus själv – också en naturmystiker som i allt levande vördade Guds goda – skulle med säkerhet idag även gått i spetsen för oss som protesterar mot de miljöfarliga utsläppen, den hänsynslösa rovdriften på naturen, inklusive skövlandet av regnskogarna och den ofta oetiska djurhållning profithungriga kapitalister med all saknad av respekt för naturens skönhet och helighet gör sig skyldiga till. Han skulle säkert på ett radikalt sätt även tagit till orda i frågan om klimatförändringen, orsakad av vårt ansvarslösa, moderna sätt att leva, som om ingen snart görs äventyrar den ekologiska balansen i hela skapelsen på, vad jag förstår, ett närmast irreparabelt sätt.

5. Ny vers. detalj

Med några citat ur Franciskus underbara hymn Il Cantico del Sole (Solsången) skriven bara några år innan hans död, ber jag en stilla bön om att det för oss alla livsviktiga detta helgon stod för som ekologins och fredens beskyddare för alltfler ska bli uppenbart.

Lovad vare du, min Herre
 med hela din skapelse,
 särskilt för broder Sol,
 som skänker oss dagen och ljuset.
 Vacker är han i sin väldiga glans.
 Om dig, du Allrahögste, bär han vittnesbörd.Lovad vare du, min Herre för syster Måne och stjärnorna.
 På himmelen har du gjort dem lysande, tindrande och sköna.Lovad vare du, min Herre
 för broder vind och för luften
 och regnet och den klara himmelen, 
ja för all väderlek,
 genom vilken du uppehåller din skapelse.Lovad vare du, min Herre för syster Vatten.
 Mäkta nyttig är hon, ödmjuk, kostbar och kysk.Lovad vare du, min Herre 
för broder Eld, genom vilken du upplyser natten åt oss.
 Skön är han, lekfull, mäktig och stark.Lovad vare du, min Herre,
 för vår syster, moder Jord,
 som föder oss och bär oss 
och framalstrar allehanda frukter
och färgrika blomster och örter.

2 reaktioner på ”Franciskus – ekologins och fredens profet”

 1. Tack för en utmärkt skrivelse!
  Franciskus är en av mina absoluta favoriter, jag blev så glad när jag hittade denna på nätet.
  Jag ska använda den av mig nu på söndag,Johannes Döparens dag, då jag ska ha en gudstjänst.

  Hjärtligt TACK än en gång!

  Diakon Margareta Lund Norra Tjust Pastorat

  1. Så roligt att du uppskattade detta, Margareta, och lycka till på söndag!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *